Privacy verklaring

Dit privacy beleid is van toepassing op alle werkzaamheden van Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit privacy beleid te accepteren.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser verwerkt bij de uitvoering van incassowerkzaamheden in zowel het minnelijke als ambtelijke traject en bij het behandelen van losse opdrachten noodzakelijkerwijs privacygevoelige informatie. Deze verwerkingen vallen binnen onze wettelijke bevoegdheid. We zijn ons er echter steeds van bewust dat de betrokkenen, veelal debiteuren, zich in een kwetsbare positie bevinden. Incidenten in en inbreuken op de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de persoonlijke gegevens waarover we beschikken kunnen leiden tot negatieve effecten op de rechten van betrokkenen.

De directie van Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser beschouwt het beschermen van persoonsgegevens dan ook als een van haar primaire verantwoordelijkheden. Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser heeft de ambitie om de bescherming van persoonsgegevens structureel naar een hoger niveau te brengen door de aspecten governance, wet- en regelgeving en de organisatie van de gegevensbescherming – ook in hun onderlinge relatie – duidelijk te beschrijven en vast te stellen.

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser of van een derde partij. Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser combineert deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover zij eventueel beschikt. Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij zij vooraf uw toestemming heeft gekregen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser is verstrekt. Als u uw gegevens wilt aanpassen of uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen.

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of emailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot onze diensten of website ontzeggen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Indien een wettelijk voorschrift dat verplicht zullen wij gegevens ter beschikking stellen.