Wanneer uw factuur niet betaald wordt, lijdt u schade.
Deze schade, zoals rente en  de kosten voor het alsnog incasseren van uw vordering, mag u verhalen op degene die de schade veroorzaakt.
De wet bepaalt dat u alleen redelijke kosten mag verhalen.

In dit 'Kennispaper - incassokosten, hoe zit het ook alweer?' delen wij de meest actuele informatie.

Vul uw gegevens in, waarna u het kennispaper gratis kunt downloaden.