Wat is debiteurenbeheer?

Een debiteur is een klant die nog moet betalen. Debiteurenbeheer is het beheer van klanten die nog moeten betalen. Dit begint al voordat je een overeenkomst sluit en eindigt als je de betaling ontvangt. Goed debiteurenbeheer is zorgen dat je factuur zo snel mogelijk en volledig betaald wordt.

. Doe-het-zelf

Zorg voor een adequaat en continu debiteurenbeheer. Begin altijd met een goed georganiseerde administratie. Zorg ook dat uw factuur duidelijk is. Een factuur die onduidelijk is wordt sneller niet betaald. Neem direct contact op als de betalingstermijn is verstreken. Maak afspraken over de betaling en leg deze afspraken ook altijd schriftelijk vast. Houdt contact met uw klant over de betaling van uw factuur.

 

. Besteed het uit

Debiteuren beheer kost tijd en geld. Lukt het niet zelf? Besteedt het dan uit. U bepaalt zelf op welk moment. Kies een incassopartner, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarderskantoor, die voor u het incasso- en gerechtelijke traject verzocht, zodat u tijd bespaard. U kunt  ook kiezen voor een softwareoplossing die debiteurenbeheer automatiseert. Of combineer al deze ondersteuning om uw zorgen volledig uit handen te geven.

Welke stappen kun je ondernemen als de betalingstermijn is verstreken?

Neem telefonisch contact op met je klant.


Maak afspraken over hoe nu verder.

Bevestig de gemaakte afspraken.

Stuur een ingebrekestelling.

Een ingebrekestelling is een schriftelijk aanmaning aan de debiteur om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Stuur een betalingsherinnering.

Gebruik daarvoor:

  • telefoon
  • e-mail
  • brief
  • whatsapp

Bepaal de volgorde van de stappen en de termijnen die je hanteert.

Houd je aan de termijnen!

Of kies voor geautomatiseerde factuuropvolging.

 

Hoe kan ik mijn zaak uit handen geven?

Helaas hebben uw inspanningen geen betaling opgeleverd. U wilt ons inschakelen om een incassotraject op te starten.

 

. Mijn debiteur is een consumentf

Stuur dan eerst een veertiendagenbrief. 
Meer weten of een voorbeeld downloaden?

Klik hier

. Ik wil mijn dossier overdragen

U kunt via dit formulier eenvoudig uw dossier overdragen of onze checklist downloaden.

Klik hier

Praktische informatie

Download hier informatie over onze dienstverlening en de kosten. Deze kosten komen in eerste instantie voor uw rekening, maar proberen wij op de debiteur te verhalen.

Wilt u vooraf een inschatting van de slagingskans?

De DKV voorspellende dossierwaarde berekent de kans op succes voor het incasseren van uw vordering. De uitkomst kan, samen met het advies van onze medewerkers, behulpzaam zijn bij het nemen van een beslissing over de vervolgstappen. De kosten van raadpleging zijn € 13,50 (exclusief btw). Na raadpleging ontvangt u de informatie over de slagingskans.

Levert u uw dossier vóór 15.00 uur aan? Dan wordt uw dossier dezelfde dag nog in behandeling genomen.

Download hier onze algemene voorwaarden.

 

Wat mag u verwachten?