Wat te doen als de huurder overlijdt?

Als gerechtsdeurwaarder zijn wij regelmatig betrokken bij zaken waarin de huurder van woonruimte  is overleden. Wij krijgen dan vaak de vraag hoe hiermee om te gaan.
De situaties die zich kunnen voordoen hebben wij samengevat in deze factsheet, waarmee u snel een antwoord vindt op uw vraag. Lees voor een uitgebreidere toelichting verder.

Er woont nog iemand in het gehuurde
Wanneer er sprake is van een medecontractant die achterblijft in het gehuurde blijft deze medecontractant huurder.
Wanneer de overleden huurder getrouwd was is er sprake van een medehuurder. Deze medehuurder wordt na het overlijden van de huurder zelf de huurder.
Wanneer de huurder samenwoonde  (er is sprake van samenwoning wanneer de achterblijver het hoofdverblijf in het gehuurde heeft en een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de overleden huurder had) wordt de partner huurder voor de duur van zes maanden en moet hij binnen deze zes maanden bij de rechter vragen de huur daarna ook voort te mogen zetten.

Andere situaties
In alle andere gevallen eindigt de huurovereenkomst aan het einde van de tweede maand na het overlijden. Daarbij zijn nog de volgende situaties te onderscheiden:
Er kan sprake zijn van onderhuur  (van zelfstandige woonruimte). De verhuurder zet de onderhuurovereenkomst dan voort met de onderhuurder, maar kan de rechter vragen deze overeenkomst te beëindigen.
Er woont in het gehuurde een andere bewoner. Wanneer de erfgenamen bekend zijn kunnen de erfgenamen worden aangesproken, wanneer de erfgenamen onbekend zijn kan de andere bewoner aangesproken worden (op grond van verblijf zonder recht of titel).
Soms komt het voor dat de woning onbewoond is. In deze situatie zijn de erfgenamen bekend. In de meeste gevallen zullen de erfgenamen de woning opleveren. Mochten de erfgenamen dit niet doen dan kunnen zij aangesproken worden.
Soms is de woning onbewoond en zijn er ook geen bekende erfgenamen (gelijk met deze situatie is wanneer de erfgenamen de nalatenschap verworpen hebben). De verhuurder kan de rechtbank dan vragen een vereffenaar van de onbeheerde nalatenschap te benoemen. De verhuurder kan deze vereffenaar vervolgens aanspreken.

Vanuit de praktijk ontstane oplossingen
Er zijn vanuit de praktijk ook nog een aantal andere “oplossingen” ontstaan. Aan deze oplossingen zijn risico’s verbonden. Ter beperking van deze risico’s is het belangrijk zo zorgvuldig mogelijk te handelen.
Oplossing 1, Zaakwaarneming (ten behoeve van de erfgenamen).
De verhuurder treedt het gehuurde (de niet bewoonde woning) binnen na het einde van de huurovereenkomst. Er wordt vervolgens een beschrijving van de aanwezige roerende zaken gemaakt. Hiervoor wordt vaak een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De gerechtsdeurwaarder maakt een beschrijving van de aanwezige roerende zaken op (het proces-verbaal van constatering). Deze beschrijving kan als bewijs gebruikt worden. De verhuurder verwijdert daarna de inboedel en regelt de tijdelijke opslag daarvan.
Oplossing 2, Rijksvastgoedbedrijf.
De verhuurder meldt de onbeheerde nalatenschap bij het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf kan de zaak dan verder oplossen.
Oplossing 3, Contract.
De huurovereenkomst (of de algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst) bevat een bepaling waarin is vastgelegd hoe wordt omgegaan met roerende zaken die na het einde van de huurovereenkomst in het gehuurde zijn achtergebleven. De verhuurder handelt zoals in deze contractuele bepaling staat beschreven.

 

Download Factsheet

About the Author

Sylvia Visser is jurist, gerechtsdeurwaarder en ondernemer. Haar specialisaties zijn huurrecht en ondernemersvaardigheden. Sylvia houdt zich bezig met de rol van de gerechtsdeurwaarder in de maatschappij en ontwikkeling van legal design binnen Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser. https://www.linkedin.com/in/sylvia-visser/

Leave a comment

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.