De huurder overlijdt

Een probleem dat zich steeds vaker voordoet: een huurder overlijdt, maar er is niemand die de afwikkeling van de erfenis, het opzeggen van de huur en het leegmaken van de huurwoning op zich neemt. Een vervelende situatie, want een huurwoning staat leeg en vaak wordt de huur ook niet meer betaald.

Word jij als verhuurder met een dergelijke situatie geconfronteerd?
Dan kan je rekenen op de huurrecht juristen en deurwaarders van DKV.

Waar helpen wij je bij als je huurder overlijdt?

  • Om te beginnen onderzoeken wij of er erfgenamen zijn en wie dat zijn.
  • Wij kijken in het boedelregister. Dat is een register waarin rechtbanken juridisch relevante gegevens vastleggen over opengevallen nalatenschappen van overleden personen binnen hun werkgebied. Hier zijn bijvoorbeeld verklaringen te vinden van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard of verworpen. Er kunnen ook gegevens in staan van de notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis.
  • Wij vragen bij de rechtbank of er wellicht al gegevens geregistreerd staan over verwerping of (benificiaire) aanvaarding van de erfenis.
  • Ten slotte kijken wij in het Centraal Testamentenregister (CTR) of de overledene een testament heeft opgemaakt en bij welke notaris.

Proces-verbaal van constatering

Wanneer de huurder overlijdt en er zijn geen erfgenamen en er is ook geen testament, dan kan er feitelijk niemand worden aangesproken voor de openstaande huur en het opleveren van de woning.

De meest praktische oplossing is dat onze deurwaarders een proces-verbaal van constatering opmaken van wat zich in de woning bevindt.

Een proces-verbaal van constatering is een officieel document waarin een deurwaarder vastlegt wat hij heeft waargenomen. Mochten zich dan in de toekomst toch nog erfgenamen melden, dan kan de verhuurder hiermee aantonen wat er in het gehuurde is aangetroffen. Vervolgens kan de verhuurder de woning leeg (laten) maken en opnieuw verhuren.

Wanneer de erfgenamen wel bekend zijn, nemen wij contact met hen op voor de (eventuele) openstaande schuld en het opleveren van de woning. Wij zetten ons 100% in om verdere schade en kosten te voorkomen.

Heb je problemen met de afwikkeling van de huurovereenkomst na het overlijden van je huurder?
Neem contact op met Sylvia Visser of mail naar sales@dkvnieuwegein.nl.
Wij hebben de expertise om je doeltreffend bij te staan.

Chat

Uw gegevens worden over een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.