Woonfraude

Met woonfraude bedoelen we alle vormen van onrechtmatige of illegale bewoning. Maar ook onrechtmatige doorverhuur, onderverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning.

  • Huurders kunnen zich hier schuldig aan maken om eraan te verdienen of om vrienden of familie te helpen.
  • Bij onderverhuur bijvoorbeeld vraagt de huurder aan zijn onderhuurder een veel hoger huurbedrag dan hij zelf betaalt. Of de huurder geeft zijn woning door aan familie of vrienden die daardoor de lange wachtlijsten kunnen omzeilen.
  • Soms wordt een woning ook aangehouden voor uitkeringsfraude. Bijvoorbeeld als een huurder een bijstandsuitkering of huurtoeslag krijgt. In werkelijkheid verblijft hij nog bij zijn ex-echtgenoot en komt daar feitelijk dus niet voor in aanmerking.
  • Ook komt het voor dat de huurder overlijdt en er vervolgens iemand blijft wonen die daar geen recht op heeft.
  • En soms laten huurders zich verleiden illegaal hennep of wiet te telen (zelf of door anderen)

Helaas blijkt in de praktijk dat woonfraudeurs vaak in meer dan één opzicht frauderen.

De juristen van DKV Deurwaarderskantoor Visser staan je bij

We bespreken jouw rechten en de mogelijkheden. Wat is de oplossing die jij wil?
En kunnen we die oplossing bereiken zonder een gang naar de rechter?

Heel doeltreffend is de inzet van een sommatie-exploot in. Dit is een officiële ‘laatste herinnering’ die onze deurwaarder persoonlijk aan de huurder overhandigt. Vaak opent dit het gesprek. En een gesprek is het begin van een oplossing.

Leidt het toch niet tot een oplossing? Dan ondersteunen we je bij álle stappen in een juridische procedure.
En proberen we zo zo snel mogelijk een einde te maken aan de situatie.

Heb jij een huurder die zich schuldig maakt aan woonfraude en wil je weten wat je hieraan kunt doen?

Neem contact op met de juristen van DKV Deurwaarderskantoor Visser. Wij vertellen je graag meer over jouw rechten en de mogelijkheden. Bel met 030 600 62 96 of mail naar sales@dkvnieuwegein.nl.

Chat

Uw gegevens worden over een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.