Werken bij DKV

Onze organisatie groeit en ontwikkelt!
Daarom zoeken wij regelmatig nieuwe collega’s of stagiaires in verschillende functies!
Is er nu geen passende vacature?
Stuur gerust een open sollicitatie of maak een LinkedIn connectie met Sylvia Visser.
Volg ons ook op LinkedIn, zodat je geen vacature mist!
DKV Deurwaarderskantoor Visser en DKV Bewindvoering

Ben jij op zoek naar een gezellige en dynamische werkomgeving?
Wil jij zelf de regie in het bepalen van werkdagen, uren en plaats?
Zoek jij een plek met fijne collega’s en een goed gevulde snoeppot?
Een functie die helemaal aansluit op jouw competenties en ambities?
En woon je maximaal 30 minuten vanaf Nieuwegein?

Al onze rollen bevatten altijd een basis functie en wordt aangevuld op basis van jouw interesse, competenties en ambities.
Bijv. een commerciële rol, het delen van kennis met jouw collega’s en onze klanten (schrijven van artikelen en social media content, geven van presentaties, organiseren van bijeenkomsten), een rol op het gebied van strategische ontwikkeling van de organisatie en ondersteuning van het management, ontwikkeling van eigen ambities die een aanvulling kunnen zijn voor de organisatie, het verbeteren van processen en de kwaliteit van de organisatie, etc.

Wij zijn op zoek naar:

een incassomedewerker en/of juridisch medewerker

Taken

Als incassomedewerker heb je contact (telefonisch, schriftelijk, e-mail, etc.) met debiteuren om te zorgen dat zij hun schulden afbetalen aan degenen die nog geld van hen tegoed hebben. Ook heb je contact met opdrachtgevers en ketenpartners (bijv. werkgever of uitkeringsinstantie, advocaten, bewindvoerder, schuldhulpverlener en collega deurwaarders). Als debiteuren hun afspraken niet nakomen moet jij ervoor zorgen dat er tijdig passende maatregelen worden genomen. Dit begint vanaf de overdracht van een zaak. Je legt een dossier aan en zorgt voor het versturen van sommaties. Ook ben je verantwoordelijk voor het verwerken en afhandelen van de binnenkomende correspondentie. Daarnaast controleer je de betalingsregelingen. Je bewaakt de constante voortgang van de dossiers. Verder ben je bezig met het opstellen van eenvoudige dagvaardingen en andere exploten. Je onderhoudt in je werk als incassomedewerker niet alleen contacten met de debiteuren, maar ook met opdrachtgevers en andere partijen zoals de rechtbank, juristen. Tenslotte kan er een beroep op je worden gedaan voor alle daarmee samenhangende taken (bijvoorbeeld archiveren, registreren losse opdrachten, balie-afhandeling, ondersteuning van de deurwaarder, etc.).

Kennis en vaardigheden

Je bent ordelijk ingesteld, omdat je veel informatie te verwerken krijgt en ook vaak met allerlei dingen rekening moet houden. Je hebt financieel inzicht, je begrijpt hoe getallen werken. Verder is het belangrijk dat je direct bent. Als je mensen erop wijst dat ze hun schulden moeten afbetalen dan heeft het geen zin om om de feiten heen te draaien. Je kunt je boodschap duidelijk overbrengen (geschreven en mondeling).

een jurist of kandidaat of toegevoegd gerechtsdeurwaarder

Taken als jurist

Als jurist verricht je tal van juridische werkzaamheden. Deze lopen uiteen van het maken van dossiers tot het uitzoeken van een juridisch vraagstuk of het te woord staan van mensen met juridische problemen. Het is een functie met een belangrijke specialiteit op het gebied van wet- en regelgeving: deze is voortdurend aan verandering onderhevig en de belangen zijn voor de betrokkenen aanzienlijk. Je bent goed op de hoogte van geldende wet- en regelgeving. Als jurist heb je duurzame relaties met klanten. Je bent volledig vertrouwd met die organisaties en kent hun wensen en behoeften. Op deze wijze kan snel worden gehandeld en tot het gewenste resultaat worden gekomen. Het persoonlijk contact met de klant en hoogwaardige kwaliteit leveren is erg belangrijk. Je behandelt met name zaken over huurovereenkomsten, algemene voorwaarden, andere overeenkomsten, wanprestatie, niet nakoming, etc. Door het ontstaan van juridische conflicten moet er soms geprocedeerd worden. Je vertegenwoordigd dan de klant op de zitting van de kantonrechter en stelt de processtukken op. Je bent betrokken bij de voorbereiding van executiestappen, zoals beslag roerend, beslag op inkomen of beslag op bankrekening. Je bewaakt de constante voortgang van (juridische) dossiers. Je zorgt dat een uitgebrachte dagvaarding tijdig wordt aangebracht. Je verwerkt ingekomen correspondentie van de Rechtbank en bericht of adviseert de klant hierover. Ook adviseer je collega’s in hun dagelijkse werk en te nemen vervolgstappen. Je beoordeelt voorstellen tegen finale kwijting en voorstellen in schuldenregelingen. Je adviseert daarbij de klant. Bij WSNP/faillissement heb je contact met de curator/bewindvoerder en adviseer je de klant.

Taken als (kandidaat of toegevoegd) gerechtsdeurwaarder

Als (kandidaat of toegevoegd) gerechtsdeurwaarder houdt je je bezig met de ambtelijke kant van het vak. Niet alleen de daadwerkelijke ambtshandelingen, maar ook de werkzaamheden ter voorbereiding daarvan en voortvloeiende uit het uitbrengen van exploten. Je adviseert collega’s en opdrachtgevers.

Je hebt interesse in de beroepsgroep en neemt actief deel aan vergaderingen en bijeenkomsten van de KBvG. Je kunt ook een rol spelen in externe commissies.

DKV heeft een hele kleine losse opdrachtenpraktijk, je werkt voornamelijk voor eigen klanten, soms voor een collega deurwaarder.

Verantwoordelijkheden

Verrichten van de binnen de incasso- en deurwaarderspraktijk voorkomende juridische werkzaamheden op basis van integer handelen volgens de beroepsethiek en daarbij zorgdragen voor optimalisering van juridische dienstverlening van incasso- en deurwaarderspraktijk. Je registreert signalen over klanten (tevredenheid, klachten, organisatieontwikkelingen, etc.) welke je vervolgens overdraagt aan de relatiebeheerder.

Bewust van je (beroeps) ethiek, tuchtrechtelijke normen en maatschappelijke rol.

Kennis en vaardigheden

WO (Nederlands recht, voorkeursrichting privaatrecht) / HBO (Juridisch) diploma / gerechtsdeurwaardersopleiding

Meer weten? Stuur Sylvia Visser een bericht!

Werving en selectie doen wij zelf!

Acquisitie naar aanleiding van onze vacature stellen wij dan ook niet op prijs.
Wij gebruiken onze tijd graag om ons te kunnen focussen op wat echt belangrijk is, namelijk onze medewerkers.

Chat

Uw gegevens worden over een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.