Veelgestelde Vragen

Over incasso, juridische kwesties en deurwaarderszaken.

Een veelgestelde vraag is wat de kosten zijn van een rechtszaak of een gerechtelijke procedure. In sommige gevallen heb je hiervoor een advocaat nodig. Bijvoorbeeld bij vorderingen onder de € 25.000, in arbeidszaken en in huurzaken heb je geen advocaat nodig. Deze rechtszaken worden namelijk behandeld door de kantonrechter. Je kunt een zaak bij de kantonrechter zelf behandelen. Maar je kunt je ook laten bijstaan door bijvoorbeeld een jurist, deurwaarder of advocaat. Dit wordt een gemachtigde genoemd.

De kosten van een rechtszaak bij de kantonrechter bestaan uit de volgende kosten:

Exploot van dagvaarding

Om een rechtszaak te starten moet je de tegenpartij dagvaarden. Een gerechtsdeurwaarder moet deze dagvaarding uitreiken. Bij de meeste gerechtsdeurwaarders is dit een bedrag volgens het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

Salaris gemachtigde

Voor het opstellen van de dagvaarding door een gemachtigde moet je ook kosten betalen. De kosten kunnen per gemachtigde verschillen. Het salaris gemachtigde is het bedrag dat je op de tegenpartij kunt verhalen. Soms is dit ook het bedrag wat jij aan je gemachtigde moet betalen. Het kan ook zijn dat je hiervoor een uurtarief moet betalen.

Griffierecht

Griffierecht zijn de kosten die je moet betalen aan de rechtbank. Bij een zaak bij de kantonrechter betaalt alleen degene die het proces start (eiser) griffierecht. De partij die zich verdedigt (gedaagde) betaalt geen griffierecht.

Leges

Een gerechtsdeurwaarder heeft een aantal verplichtingen bij het uitreiken van een dagvaarding. Zo moet hij controleren of de (adres)gegevens van de gedaagde correct zijn. Dit doet hij door de Basisregistratie Personen te controleren. Of door in het Handelsregister te kijken. Verder controleert hij of iemand onder bewind staat of misschien insolvent is. Daarnaast moet de gerechtsdeurwaarder voor elk exploot een afdracht betalen voor het financieel toezicht en het tuchtrecht dat op hem van toepassing is. Hiervoor moet je ook een bijdrage betalen.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met één van onze juristen!

Voordat wij een incassoprocedure kunnen starten hebben wij een aantal gegevens nodig:

 • de factuur
  De factuur is altijd het startpunt van de incassoprocedure. Voor dit bedrag gaan wij jouw klant aanspreken tot betaling.
 • contactgegevens van je klant
  Om de klant te kunnen aanspreken tot betaling hebben wij de contactgegevens van de klant nodig. Naam en adressering staan vaak al op de factuur. Daarnaast ontvangen wij graag telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen), zodat wij jouw klant ook langs die weg kunnen benaderen. Is het een zakelijke klant? Dan ontvangen wij ook graag het KvK-nummer van de klant.
 • jouw contactgegevens
  We moeten natuurlijk weten voor wie we geld moeten incasseren. Jouw gegevens staan vaak allemaal al op de factuur. Mocht er iets ontbreken of wil je onze e-mailberichten liever op een ander adres ontvangen, dan horen wij dit graag!
 • het openstaande bedrag
  Soms betaalt jouw klant een deel van de factuur. Wij ontvangen dan graag een specificatie van de openstaande factu(u)r(en) en de betalingen, zodat wij de klant voor het juiste bedrag aanspreken én de juiste kosten en rente voor jou incasseren.
 • relevante feiten
  Heeft jouw klant de vordering betwist en verweer gevoerd? Dan ontvangen wij graag de brieven en e-mails die hierover gaan, zodat wij je klant meteen kunnen antwoorden wanneer hij een reactie stuurt.
 • veertiendagenbrief (bij vorderingen van consumenten)
  Als jouw klant een consument is, ben je wettelijk verplicht hem eerst een ‘veertiendagenbrief’ te sturen. Dit is een laatste waarschuwing – nog zonder kosten – waarin je de klant waarschuwt en aankondigt dat je anders incassokosten in rekening brengt. Wij ontvangen graag een kopie van deze brief.
  Heb je deze nog niet verstuurd?
  Download deze brief als je de btw kunt verrekenen.
  Download deze brief als je de btw niet kunt verrekenen.
  Weet je niet welke brief je nodig hebt? Neem contact met ons op!
  Uiteraard kunnen wij deze brief voor jou versturen. In dat geval zijn daar voor jou kosten aan verbonden, wanneer de klant na ontvangst van deze brief binnen de termijn betaalt.

Chat

Uw gegevens worden over een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.