Vroegsignalering

Vroegsignalering is het zo vroeg mogelijk in beeld brengen van mensen met financiële problemen om zo hulpverlening mogelijk te maken. Want één op de vijf huishoudens in Nederland kampt met schulden.
De impact is groot: voor deze huishoudens, maar ook voor de schuldeisers én voor de maatschappij.
Jaarlijks lopen de maatschappelijke kosten van deze groep op tot 11 miljard euro.

Er gaan verschillende dingen fout bij schuldhulpverlening:

 • Vaak krijgen mensen met schulden geen hulp of komt die hulp te laat.
 • Bij mensen die wél hulp krijgen van de gemeente, voldoet die hulp niet altijd aan de kwaliteitseisen.
 • De regels zijn te ingewikkeld. Daardoor wordt de situatie van mensen met schulden eerder erger dan beter.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wil dit verbeteren. Gemeenten en schuldeisers kunnen nu gegevens uitwisselen om zo inwoners met schulden eerder te helpen. Vervolgens kunnen schuldhulpverleners op eigen initiatief contact zoeken met deze inwoners.

Welke gegevens worden gedeeld met gemeenten?

Het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening geeft deze regeling sinds 1 januari 2021 concreet vorm.
In het Besluit staan zes soorten betalingsachterstanden die met gemeenten gedeeld moeten worden:

 • elektriciteit
 • gas
 • warmte
 • zorgverzekering
 • drinkwater
 • woninghuur

Wanneer een gemeente over een inwoner een van deze signalen of een combinatie hiervan ontvangt, biedt zij haar inwoner hulp aan.

Wat betekent vroegsignalering voor jou als verhuurder van een woning?

Als het je niet lukt een huurachterstand te incasseren, moet je als verhuurder van een woning de contactgegevens van de huurder en de hoogte van de huurachterstand met de gemeente delen.

Verhuurders mogen deze gegevens pas verstrekken nadat ze een sociaal incassotraject hebben doorlopen en dit zonder resultaat is gebleven. Dit geldt voor alle verhuurders, dus zowel de sociale verhuurder als de commerciële verhuurder en kleine en grote particuliere verhuurders.

Wat zijn de voorwaarden van ‘sociale incasso’ bij vroegsignalering?

Je hebt als verhuurder het sociale incassotraject gevolgd als je:

 • je hebt ingespannen om persoonlijk contact te krijgen met de huurder om hem/haar te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen
 • de huurder hebt gewezen op de mogelijkheden van schuldhulpverlening
 • ten minste eenmaal een schriftelijke herinnering over de betalingsachterstand aan de huurder hebt gestuurd;
 • je hebt bij de schriftelijke herinnering aangeboden om de contactgegevens van de huurder aan de gemeente te verstrekken (de huurder mag dit wel weigeren).

Mag je deze gegevens zomaar verstrekken volgens de AVG?

De AVG bepaalt dat het verwerken van persoonsgegevens alleen in bepaalde gevallen rechtmatig is. Bijvoorbeeld als er een wettelijke verplichting is. Het uitwisselen van persoonsgegevens in het kader van vroegsignalering is een wettelijke verplichting (Wet Gemeente Schuldhulpverlening en het Besluit) en daarom toegestaan. Er is dus geen toestemming van de huurder nodig.

Meer weten over vroegsignalering?

De juristen van DKV Deurwaarders Kantoor Visser vertellen je graag meer over de implementatie van vroegsignalering in jouw organisatie en geven je handige tips die je meteen kunt toepassen.

Neem contact op met Sylvia Visser of meldt je aan voor onze koffiemeetings!

Chat

Uw gegevens worden over een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.