Voorkomen huisuitzetting tweedekansbeleid

Heb jij te maken met een huurconflict? Hoe ga je er als verhuurder mee om als een huurder overlast blijft veroorzaken of een grote huurachterstand heeft opgelopen? Misschien zie je geen andere mogelijkheid meer dan een huisuitzetting. Meestal (in 80% van de geplande huisuitzettingen) gebeurt dat wegens huurachterstand. Andere redenen zijn woonfraude, illegale onderhuur en wietteelt of het veroorzaken van ernstige overlast.

Helaas is een huisuitzetting ingrijpend en kostbaar. De gemiddelde kosten liggen voor een verhuurder al snel tussen de € 2.000 en 10.000. De directe schadeposten voor de verhuurder kunnen bestaan uit:

  • deurwaarderskosten
  • kosten gerechtelijke procedure
  • de feitelijke uitzetting
  • afvoer of opslag van de boedel
  • herstel van schade aan de woning
  • verhuurklaar maken van het gehuurde
  • gederfde huurinkomsten.

En wie zegt dat de huurder al deze kosten betaald? Eigenlijk wil je voorkomen dat het zover komt. Bovendien raakt een huurder die zijn huis moet verlaten dakloos en dit heeft uiteraard ook een grote sociaal-maatschappelijke impact.

Onze huurrecht juristen helpen verhuurders om een huisuitzetting te voorkomen

Wanneer je dit kunt voorkomen, is dat winst voor alle betrokken partijen. Daarom zetten wij in op het voorkomen van huisuitzettingen. In 85% van de geplande huisuitzettingen slagen wij daarin door het alsnog maken van betalingsafspraken of de inzet van hulpverlening. Ook het inzetten van een tweedekansbeleid of laatste kans-beleid helpt huisuitzettingen te voorkomen.

Inzet van tweedekansbeleid bij voorkomen huisuitzetting

Feitelijk geef je als verhuurder de huurder nog één kans om zich als een goed huurder te gedragen. Daarbij kan je eventueel een begeleidingstraject inzetten. Denk aan hulpverlening bij de huurder die overlast veroorzaakt of een bewindvoerder bij een huurder met betalingsproblemen. De afspraken leg je vast in een laatstekansovereenkomst.

In die situatie kan een ontbindings- en ontruimingsvonnis van de rechtbank dan een stok achter de deur zijn om met de laatstekansovereenkomst nu echt een gedragsverandering bij de huurder af te dwingen. Wanneer je huurder zich niet houdt aan de laatstekansovereenkomst, kan je het vonnis alsnog uitvoeren. Je hoeft daarvoor dus niet opnieuw naar de rechter en hoeft dus ook niet opnieuw proceskosten te maken.

Dit is een oplossing die vaak goed werkt. DKV Deurwaarderskantoor Visser weet waar je op moet letten bij een tweedekansbeleid en adviseert wat in jouw specifieke geval de beste aanpak is. Ook hebben wij een modelovereenkomst voor verhuurders beschikbaar. Jouw laatstekansovereenkomst is dan altijd in lijn met actuele rechtspraak.

Mocht het toch verkeerd gaan en houdt de huurder zich niet aan de afspraken in de overeenkomst?
Dan kunnen wij de uitvoering van het vonnis gewoon weer opstarten.

Wil je informatie over het juridisch traject of meer weten over een laatstekansovereenkomst?

Neem contact op met Sylvia Visser of mail naar sales@dkvnieuwegein.nl.

Chat

Uw gegevens worden over een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.