Formulier tbv nieuwe zaak

U kunt uw opdracht bij ons aanleveren per post, fax, e-mail of door onderstaand formulier in te vullen. Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Naam *
*
Adres *
Postcode/woonplaats *
Kvknummer
E-mailadres *

Gegevens schuldenaar

Naam *
Adres *>
Postcode/woonplaats *
Tel. nummer
E-mailadres

Factuurgegevens

Factuurdatum
Bedrag
Factuurdatum
Bedrag
Factuurdatum
Bedrag
Factuurdatum
Bedrag
Factuurdatum
Bedrag
Factuurdatum
Bedrag
Factuurdatum
Bedrag
Factuurdatum
Bedrag
Factuurdatum
Bedrag
Factuurdatum
Bedrag

Maakt u gebruik van één van onderstaande documenten? Zo ja, wilt u deze dan bijvoegen?

Algemene voorwaarden
Betalings/leveringscondities
Overeenkomst
Facturen
Sommaties