Wat zijn de kosten van een rechtszaak of gerechtelijke procedure?

Een veelgestelde vraag is wat de kosten zijn van een rechtszaak of een gerechtelijke procedure. In sommige gevallen heb je hiervoor een advocaat nodig. Bijvoorbeeld bij vorderingen onder de € 25.000, in arbeidszaken en in huurzaken heb je geen advocaat nodig. Deze rechtszaken worden namelijk behandeld door de kantonrechter. Je kunt een zaak bij de kantonrechter zelf behandelen. Maar je kunt je ook laten bijstaan door bijvoorbeeld een jurist, deurwaarder of advocaat. Dit wordt een gemachtigde genoemd.

De kosten van een rechtszaak bij de kantonrechter bestaan uit de volgende kosten:

Exploot van dagvaarding

Om een rechtszaak te starten moet je de tegenpartij dagvaarden. Een gerechtsdeurwaarder moet deze dagvaarding uitreiken. Bij de meeste gerechtsdeurwaarders is dit een bedrag volgens het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

Salaris gemachtigde

Voor het opstellen van de dagvaarding door een gemachtigde moet je ook kosten betalen. De kosten kunnen per gemachtigde verschillen. Het salaris gemachtigde is het bedrag dat je op de tegenpartij kunt verhalen. Soms is dit ook het bedrag wat jij aan je gemachtigde moet betalen. Het kan ook zijn dat je hiervoor een uurtarief moet betalen.

Griffierecht

Griffierecht zijn de kosten die je moet betalen aan de rechtbank. Bij een zaak bij de kantonrechter betaalt alleen degene die het proces start (eiser) griffierecht. De partij die zich verdedigt (gedaagde) betaalt geen griffierecht.

Leges

Een gerechtsdeurwaarder heeft een aantal verplichtingen bij het uitreiken van een dagvaarding. Zo moet hij controleren of de (adres)gegevens van de gedaagde correct zijn. Dit doet hij door de Basisregistratie Personen te controleren. Of door in het Handelsregister te kijken. Verder controleert hij of iemand onder bewind staat of misschien insolvent is. Daarnaast moet de gerechtsdeurwaarder voor elk exploot een afdracht betalen voor het financieel toezicht en het tuchtrecht dat op hem van toepassing is. Hiervoor moet je ook een bijdrage betalen.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met één van onze juristen!

Chat

Uw gegevens worden over een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.